Co to jest ADR? Klasyfikacja ADR

18.05.2021

Przewożenie substancji niebezpiecznych na międzynarodowych trasach wymaga przestrzegania restrykcyjnych przepisów, które gwarantują bezpieczeństwo. Jedną z takich umów jest ADR. Jakie towary zaliczane są do ADR i dlaczego trzeba na nie zwracać szczególną uwagę? O tym przeczytasz w poniższym wpisie.

Co to jest ADR Klasyfikacja ADR

ADR w transporcie – co to jest?

ADR stanowi europejską umowę o zasięgu międzynarodowym. Określa zasady oraz znaki ADR, które są wymagane podczas transportu substancji niebezpiecznych. Jej zadaniem jest zminimalizowanie zagrożenia wystąpienia wypadków. Dzięki przepisom można usystematyzować przewóz materiałów szczególnie niebezpiecznych. Przepisy ADR są nowelizowane co dwa lata, dlatego planując transport do Rumunii lub innego kraju europejskiego, warto zapoznać się z aktualnymi regulacjami prawnymi.

Tablice ADR – co oznaczają?

Każda tablica ADR ma charakterystyczny pomarańczowy kolor i zawiera informacje dotyczące numerów rozpoznawczych przewożonej substancji. Oznakowanie składa się z:

 1. Numeru niebezpieczeństwa (dwie lub trzy cyfry w liczniku). 
 2. Numeru rozpoznawczego materiału (cztery cyfry w mianowniku). 

Co ważne, z tablic z numerami rozpoznawczymi powinno się korzystać w przypadku przewożenia substancji w cysternie lub luzem. Jeżeli natomiast określona substancja niebezpieczna występuje w sztukach, wówczas powinno się stosować tablice ADR bez numerów rozpoznawczych. 

Klasy towarów niebezpiecznych ADR

Przepisy ADR regulują konkretne klasy towarów, można wymienić dziewięć różnych kategorii. ADR klasy

 • Klasa 1 – materiały i przedmioty wybuchowe,
 • Klasa 2 – gazy,
 • Klasa 3 – materiały ciekłe zapalne,
 • Klasa 4.1 – materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne oraz materiały wybuchowe stałe odczulone,
 • Klasa 4.2 – materiały samozapalne,
 • Klasa 4.3 – materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy zapalne,
 • Klasa 5.1 – materiały utleniające,
 • Klasa 5.2 – nadtlenki organiczne,
 • Klasa 6.1 – materiały trujące,
 • Klasa 6.2 – materiały zakaźne,
 • Klasa 7 – materiały promieniotwórcze,
 • Klasa 8 – materiały żrące,
 • Klasa 9 – różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Ponadto transport ADR wymaga również określenia grupy pakowania, która oddziela różne stadia niebezpieczeństwa związane z przewożeniem towarów:

 • Grupa pakowania I – towar, który stwarza duże zagrożenie,
 • Grupa pakowania II – towar, który stwarza średnie zagrożenie,
 • Grupa pakowania III – towar, który stwarza małe zagrożenie.

Międzynarodowy transport towarów wymaga sztywnych przepisów, które gwarantują bezpieczeństwo zarówno kierowców, jak i produktów. Dzięki temu można przewozić różne substancje zgodnie z zachowaniem odpowiednich norm. Nasza firma świadczy kompleksowe usługi na terenie Unii Europejskiej – od wysp Wielkiej Brytanii aż po transport Grecja. Dodatkowo w swojej ofercie posiadamy miejsca poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, gdzie organizujemy transport do Rosji. W razie pytań lub propozycji nawiązania współpracy zapraszamy do kontaktu.