Jakie są różnice między ubezpieczeniem OCP a OCS?

20.12.2021

W usługach sektora transportowego zarówno przewoźnik, jak i spedytor bierze na siebie pewien rodzaj ryzyka. Dzięki wykupieniu odpowiedniego rodzaju polisy ubezpieczeniowej jeden i drugi może spać spokojnie. Wbrew pozorom kradzież ładunku, czy jego zniszczenie wcale nie należy do rzadkości i jest to dość spory problem dla branży transportowej. Aby odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy powinno się pomyśleć o specjalnym ubezpieczeniu dla każdej z grup. 

Ubezpieczenie OCP- co to jest?

Co to jest OCP? OCP to nic innego jak skrót od „odpowiedzialność cywilna przewoźnika„. Jest to dobrowolna polisa ubezpieczeniowa skierowana dla przewoźników, którzy w swojej ofercie mają np.  transport do Anglii. W przypadku szkody wynikłej z winy przewoźnika albo w przypadku zniszczenia lub kradzieży ładunku, można starać się o uzyskanie odszkodowania. Jest to możliwe nawet wskutek opóźnienia dostawy.

Czy warto kupować OCP?

Na polisie OCP nie warto oszczędzać, gdyż straty wynikłe z np. uszkodzenia transportowanego towaru podczas transportu do Grecji mogą bardzo obciążyć kieszeń przewoźnika. Niska cena OCP może bardzo kusić, jednak do takiej polisy nie jest wpisane wiele klauzul, które zapewniają ochronę przed często zdarzającymi się sytuacjami w transporcie. Oprócz dokładnego przeanalizowania OWU (ogólnych warunków ubezpieczenia), należy także przyjrzeć się sumie gwarancyjnej ubezpieczyciela. Suma ta musi minimalizować ryzyko, że przewoźnik będzie zmuszony pokryć straty z własnych pieniędzy.

Czego dotyczy OCP?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika nie dotyczy transportu takich rzeczy jak: pieniądze, materiały uznane za niebezpieczne, żywe zwierzęta, dzieła sztuki, cenny sprzęt elektroniczny. Jeśli uszkodzenie towaru wynikło na skutek zaniedbań ze strony osoby upoważnionej do przygotowania towaru do transportu to również dochodzenie odszkodowania z OCP może być uznane za bezzasadne.

OCS- ubezpieczenie

Innym rodzajem ubezpieczenia dedykowanego sektorowi transportowemu jest ubezpieczenie OCS– „odpowiedzialność cywilna spedytora„. Spedycją zajmują się firmy, które organizują przewozy ładunków na zlecenie klientów i to właśnie dla nich jest przeznaczony ten rodzaj ubezpieczenia. Taka polisa chroni spedytora od odpowiedzialności wobec jego kontrahenta. Szkody w tym zakresie mogą wyniknąć w przypadku niewykonania usługi spedycyjnej czy z niewywiązania się z należytego wykonania danej usługi transportowej.

Polisa OCS to przede wszystkim ochrona czynności typowo spedycyjnych- pomoże ochronić np. transport do Francji. Do tego rodzaju czynności zaliczyć można m.in. przewóz i wyładunek towaru, pakowanie i kontrola przesyłek, przygotowywanie dokumentów przewozowych itd. 

OCP i OCS- ubezpieczenia dla transportu

Zarówno ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika i ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora to ubezpieczenia skierowane bezpośrednio do branży transportowej – do przewoźników i spedytorów. Każda z polis zapewnia ochronę przed innym rodzajem szkód wynikłych w czasie wykonywania czynności z zakresu transportu. Każda z polis powinna być mądrze opracowana i przeanalizowana przed zakupem, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek po zaistnieniu szkody.