Materiały niebezpieczne – definicja, klasyfikacja i przykłady

14.05.2021

Przewóz szczególnie niebezpiecznych substancji wymaga odpowiednich kwalifikacji oraz transparentnych przepisów prawnych. Aby materiały niebezpieczne zostały dostarczone zgodnie z odpowiednimi uregulowaniami, należy przedsięwziąć szereg czynności, które uniemożliwią wystąpienie skażenia środowiska. 

Materiały niebezpieczne - definicja, klasyfikacja i przykłady

Co to są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne stanowią substancje, które wskutek niewłaściwego przechowywania oraz transportu mogą zagrażać zdrowiu ludzi, bądź skażać środowisko naturalne. Ryzyko nastąpienia degradacyjnych skutków środowiskowych znacznie zwiększa się podczas przewożenia towarów, dlatego materiały niebezpieczne w transporcie powinny zostać odpowiednio zabezpieczone i oznaczone. 

Na ile klas zagrożeń według umowy ADR podzielono materiały niebezpieczne?

Zgodnie z umową ADR substancje niebezpieczne podzielono na trzynaście klas zagrożeń, wśród których można wskazać:

 1. Pierwsza klasa: to przede wszystkim materiały wybuchowe, w tym różnego rodzaju fajerwerki i sztuczne ognie. 
 2. Druga klasa: gazy pod różną postacią (sprężone, skroplone, skroplone schłodzone, rozpuszczone).
 3. Trzecia klasa: materiały ciekłe zapalne, w tym farby, lakiery, które mogą ulec zapaleniu po zaprószeniu iskry. 
 4. Czwarta klasa: materiały stałe zapalne, w przypadku których zaprószenie będzie skutkiem tarcia, 
 5. Piąta klasa: materiały samonagrzewające się (np. mączka rybna). 
 6. Szósta klasa: substancje, które w przypadku dostania się wody, generują gazy palne (np. stopy chemiczne). 
 7. Siódma klasa: materiały utleniające. 
 8. Ósma klasa: nadtlenki organiczne. 
 9. Dziewiąta klasa: substancje trujące (np. środki owadobójcze). 
 10. Dziesiąta klasa: materiały zakaźne (np. odpady szpitalne). 
 11. Jedenasta klasa: źródła promieniotwórcze (w tym paliwa jądrowe). 
 12. Dwunasta klasa: materiały żrące.
 13. Trzynasta klasa: przedmioty niebezpieczne (np. baterie litowe). 

Jakie rozporządzenie określa materiały niebezpieczne?

Najważniejszym rozporządzeniem, które definiuje kategorie i typy substancji niebezpiecznych jest Umowa Europejska ADR, która obowiązuje w środowisku międzynarodowym, tak więc poszczególne krajowe członkowskie UE są zobowiązane do bezwzględnego przestrzegania jej założeń, bez względu na to, czy ich działalność firm to tylko spedycja Włochy, czy może działania logistyczne na Wyspach Brytyjskich. Umowa ta warunkuje i określa materiały niebezpieczne przewóz na obszarze całej Europy, a w zasadzie Europejskiego Okręgu Gospodarczego.

Jakie są materiały niebezpieczne?

Materiały niebezpieczne klasy zostały podzielone tak, aby łatwo można było je zaliczyć do odpowiedniej podgrupy. O przewozie substancji świadczy również charakterystyczny znak materiały niebezpieczne

Jeżeli chcą się dowiedzieć Państwo więcej odnośnie zleceń realizowanych przez naszą firmę, zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego. Jako firma położona w Europie Wschodniej zaczynaliśmy oferując transport do Rosji. Obecnie naszą specjalizacją jest transport Rumunia, jednak realizujemy zlecenia na terenie całego Europejskiego Okręgu Gospodarczego.