Spedytor – kim jest i czym się zajmuje?

01.12.2021

Jedną z osób odpowiedzialnych za powodzenie oraz bezpieczny przebieg transportu jest spedytor. Kim jest i czym zajmuje się spedytor? Jakie są jego obowiązki? Na te oraz inne pytania odpowiadamy w poniższym artykule. Zapraszamy do lektury!

Spedytor – kto to?

Kim jest spedytor? Otóż jest to osoba odpowiedzialna za organizację procesu transportowego zarówno w przypadku transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, jak i drogowego. Zadaniem spedytora jest przeprowadzenie transportu ładunków w taki sposób, by bezpiecznie dotarły one do punktu końcowego w wyznaczonym terminie, uwzględniając przy tym wszystkie niedogodności, mogące pojawić się w jego trakcie.

Czym się zajmuje spedytor?

Przede wszystkim zadaniem spedytora jest zaplanowanie trasy dowozu, załadunku, rozładunku, ewentualnego przeładunku i przemieszczenia towarów w docelowe miejsce. Spedytor może świadczyć te usługi zarówno na terenie kraju, jak i w ruchu międzynarodowym, jednak wówczas obowiązuje go znajomość prawa transportowego krajów, przez które oraz do których przewożone są towary.

Jak wygląda praca spedytora krok po kroku? Otóż na początku wybiera on najbardziej dogodny środek transportu (ciężarówka, pociąg, samolot, statek, prom itd.). Określa również, ile powinien trwać przewóz towarów i jaką trasą powinien przebiegać transport. Następnie zajmuje się kompletowaniem wszelkich niezbędnych dokumentów, które wymagane są w kraju, z którego wysyłane są towary oraz w kraju, do którego są one dostarczane. Kolejnym krokiem jest podpisanie umowy z firmami świadczącymi usługi przewozowe. Jego zadaniem jest także dopilnowanie, by przesyłki były odpowiednio zapakowane i oznaczone. Spedytor przeprowadza również kontrolę jakości oraz nadzoruje załadunek. Co więcej, monitoruje on każdy etap transportu. Następnie sprawuje pieczę nad rozładunkiem towarów w miejscu docelowym. Jest on odpowiedzialny za to, aby cały proces przebiegł bezpiecznie. W przypadku, gdy przesyłki transportowane są za granicę, dopełnia on również formalności związanych z odprawą celną.

Podsumowując – oto, czym zajmuje się spedytor:

 • wybór środka transportu,
 • ustalanie trasy przewozu towarów,
 • kompletowanie niezbędnych dokumentów,
 • obsługa ubezpieczeniowa przewożonych towarów,
 • organizacja przewozu ładunków,
 • zawieranie umów przewozowych,
 • nadzorowanie procesu przygotowywania ładunków do transportu,
 • monitorowanie warunków magazynowania towarów,
 • wysyłanie i odbieranie przesyłek,
 • kontrolowanie przesyłki podczas transportu (m.in. sprawdzanie jej położenia i informowanie zleceniodawcy o ewentualnych opóźnieniach),
 • organizowanie odprawy celnej.