Tachograf – czym jest i jak z niego korzystać?

02.08.2021
tachograf

Tachograf to urządzenie pomiarowe, mające rejestrować wszystkie działanie pojazdu oraz kierowcy. Jak działa to urządzenie, dlaczego je wprowadzono i jak z niego korzystać? Dowiesz się poniżej. 

Tachograf – co to?

Tachograf to urządzenie pomiarowe, które wskazuje, ile kilometrów przejechał pojazd, jaka jest jego prędkość chwilowa, jak długo kierowca prowadził auto, kiedy trwa czas jego dyżuru, pauzy czy innej pracy. Dane te służą nie tylko kierowcom i ich pracodawcom, ale także organom uprawnionym do kontroli czy przedsiębiorstwom zewnętrznym, których zadaniem jest logistyka transportu. Wyróżnia się tachografy analogowe lub cyfrowe, przy czym te pierwsze odnotowują także moment otwarcia ich obudowy. Wyposażone są one w papierowe tarczki, na których zapisywane są dane. Tachografy cyfrowe charakteryzuje natomiast to, że zapisują dane na załączonym do nich nośniku pamięci. 

Obowiązek korzystania z tachografów cyfrowych występuje od 1 maja 2006 roku. Co prawda, jeżeli auto zostało zarejestrowane przed wskazaną datą, to nadal można stosować w nich tachografy analogowe, a wymienić należy je w razie awarii. Dlaczego w ogóle wprowadzono obowiązek korzystania z tachografów? Odpowiedź jest prosta – w celu poprawy dbałości bezpieczeństwa na drodze oraz poprawy warunków pracy kierowców. Dzięki tym urządzeniom znacznie łatwiejsze jest rozliczanie się z pracodawcą z przepracowanych godzin. Ponadto urządzenie wskazuje, kiedy kierowca powinien zrobić przerwę, np. wykonując transport do Anglii czy transport do Bułgarii

Warto w tym miejscu wskazać, że tachografy muszą być umieszczone we wszystkich pojazdach, których dopuszczalna masa całkowita przekracza 3,5 tony oraz w pojazdach, które służą do przewozu powyżej 9 osób (wliczając w to kierowcę). Z obowiązku tego wyłączeni są rolnicy, którzy używają pojazdów do przewozu zwierząt, odbioru mleka czy resztek odzwierzęcych powstałych po uboju, a także przedsiębiorstwa rolnicze, ogrodnicze, leśne oraz rybackie, transportujące rzeczy do 50 km od miejsca stałego parkowania pojazdów. 

Jak korzystać z tachografu?

Korzystanie z tachografu z reguły nie przysparza problemów, zwłaszcza jeżeli kierowca korzysta już z tachografu cyfrowego. Ponadto im nowsze jest urządzenie, tym łatwiejsza jest jego obsługa.

Tachograf analogowy działa w ten sposób, że informacje o działaniu pojazdu oraz o czasie pracy kierowcy odnotowywane są na specjalnych tarczkach. Każdą z nich należy opisać przed rozpoczęciem pracy oraz po jej zakończeniu. Na tarczkach powinny znaleźć się informacje, takie jak:

  • dane kierowcy, 
  • numer rejestracyjny pojazdu, 
  • data rozpoczęcia i zakończenia trasy, 
  • miejsce rozpoczęcia i zakończenia trasy, 
  • stan licznika przy rozpoczęciu oraz przy zakończeniu trasy. 

Brak którejkolwiek ze wskazanych powyżej informacji grozi otrzymaniem surowej kary finansowej. Warto także wskazać, że w sytuacji, w której kierowca nie mógł użyć tachografu z uwagi na oddalenie się od pojazdu, powinien on zapisać to na rewersie tarczki. 

W przypadku tachografu cyfrowego kierowca nie musi zasadniczo podejmować zbyt wielu czynności. Wszystkie dane są bowiem zapisywane na wbudowanym w urządzeniu nośniku pamięci oraz na karcie kierowcy. Zapisane dane odczytuje się co 28 dni (z wyjątkiem sytuacji takich jak np. odczyt na żądanie podmiotu uprawnionego do kontroli lub w przypadku awarii). Dane te powinny być przechowywane przez 12 miesięcy w sposób, który uniemożliwi ich uszkodzenie lub zapoznanie się z nimi przez osoby nieuprawnione.