Transport, logistyka i spedycja – jak rozróżnić te trzy pojęcia?

18.06.2021

Logistyka, transport oraz spedycja to trzy różne pojęcia, obejmujące inną wiedzę dotyczącą ekonomii, geografii oraz finansów. Trzy określenia są często mylone, dlatego warto znać definicję pozwalającą na uściślenie zakresu obowiązków danego działu. 

Co to jest logistyka i czym się zajmuje?

Pojęcie logistyki jest bardzo szerokie i zahacza o wiele branż. To przede wszystkim nawiązywanie kontaktu z partnerami biznesowymi, negocjacje czy prognozowanie procesów mikroekonomicznych, ale również kontrolowanie stanu zapasów oraz realizacja zamówień. Firmy logistyczne często współpracują z bardziej wyspecjalizowanymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi z zakresu transportu oraz spedycji. 

Logistyka co to?

Logistyka stanowi nie tylko planowanie, ale również realizację i zarządzanie procesami produkcyjnymi, transportowymi oraz spedycyjnymi. Logistyka dzieli się na wiele pomniejszych działów, które specjalizują się w opracowywaniu zamówień, rozdysponowaniem towarów oraz zarządzaniem zasobami. 

Co to jest transport i czym się zajmuje?

Transport jest działem logistyki, który zajmuje się dopasowaniem środków transportu do przewozu danych towarów. Pracownicy działu transportu odpowiadają za przesył oraz realizację zleceń. 

Transport co to?

Transport to gałąź logistyki specjalizująca się w zadaniach optymalizujących przewóz towarów. Głównym zadaniem jest minimalizowanie kosztów, aby przewóz był jak najbardziej efektywny. 

Co to jest spedycja i czym się zajmuje?

Spedycja jest działem branży transportowej. Do obowiązków firm spedycyjnych należy organizowane procesu przewozu towarów na zlecenie firmy zewnętrznej. Sami spedytorzy dbają o to, aby ładunek bezpiecznie dotarł na wyznaczone miejsce. 

Spedycja co to?

Spedycja, w świetle polskiego prawa, obejmuje czynności związane z wysyłaniem i odbieraniem towaru. Jej celem zasadniczo jest organizowanie i zarządzanie całym procesem przewozu, od momentu zawarcia umowy, aż do odbioru ładunku. Swoim zasięgiem jest znacznie szersza od pojęcia transportu. 

Transport, logistyka i spedycja to trzy różne pojęcia, które jednak często dotyczą podobnej branży, dlatego bywają mylone. Warto podkreślić również, że każda z gałęzi logistyki obejmuje nie tylko rynek krajowy, ale również zagraniczny. Współpracując z przedstawicielami z innych rynków, należy dostosować ofertę, aby transport Bułgaria był równie opłacalny dla przedsiębiorstwa. Podobnie jest w przypadku czynności spedycyjnych. Spedycja Hiszpania czy spedycja Holandia wymagają dopasowania oferty, aby była zorientowana na potrzeby danego kraju.