Międzynarodowy List Przewozowy CMR – co warto o nim wiedzieć?

14.01.2022

Międzynarodowy List Przewozowy CMR to zdecydowanie najważniejszy dokument, z którym ma się styczność podczas przewozu różnego rodzaju ładunków. Musi być skrupulatnie wypełniony, ponieważ stanowi potwierdzenie zawarcia umowy na przewóz towaru na międzynarodową skalę. Zawiera w sobie wiele istotnych informacji, które przydadzą się nie tylko przewoźnikom, ale również nadawcom i odbiorcom. 

Międzynarodowy List Przewozowy CMR – czym konkretnie jest?

List przewozowy CMR informuje m.in. o obowiązkach osoby zlecającej przewóz ładunku, ale również o zasadach realizacji zlecenia w przypadku wybranych przewoźników. Dokument CMR powinien być sporządzony w trzech jednakowych egzemplarzach (po jednym otrzymują nadawca, odbiorca oraz przewoźnik).

List przewozowy tylko z pozoru wydaje się trudny do wypełnienia. Wystarczy zdecydować się na wersję CMR online i znaleźć w sieci wzór takiego dokumentu, a następnie starannie go wypełnić (bez pominięcia istotnych informacji o ładunku i danych zainteresowanych stron). To szczególnie przydatne, gdy realizuje się profesjonalny transport do Bułgarii.

Międzynarodowy List Przewozowy CMR – co powinien w sobie zawierać? Kluczowe wskazówki

Omawiane wyżej dokumenty CMR powinny zawierać w sobie szereg najważniejszych informacji, np. na temat miejsca i daty wystawienia dokumentu, ale też nazwy i adresu nadawcy, odbiorcy oraz przewoźnika. CMR do wypełnienia będzie wymagał również podania danych związanych z miejscem oraz datą przyjęcia towaru i miejscem jego wydania. Nie należy przy tym zapominać o:

  • rodzaju przewożonego ładunku,
  • wyróżnieniu zastosowanego rodzaju opakowania,
  • wyróżnieniu informacji na temat substancji niebezpiecznych,
  • ilości przewożonych sztuk, wadze brutto, numerach i kosztach,
  • informacjach potrzebnych do przeprowadzenia kontroli celnej.

Warto się również zastanowić nad tym kto wystawia CMR? Nie jest to jednak w żaden sposób uregulowane, choć należy dostosować się do zasady mówiącej o tym, aby każda ze stron otrzymała po jednym egzemplarzu sporządzonego dokumentu przewozowego (potrzebne będą 3 kopie). Wystarczy dokładnie prześledzić CMR do wydruku, a nie będzie żadnych trudności z jego wypełnieniem, tak aby ekspresowo przeprowadzić transport do Anglii.

Międzynarodowy List Przewozowy CMR – co jeszcze trzeba wiedzieć?

Osoby wiedzące jak wypisać CMR powinny również posiadać informacje na temat tego, co konkretnie oznacza skrót CMR. Chodzi o Konwencję o umowie międzynarodowego drogowego transportu towarów. Cały przewóz musi odbyć się na ogólnie przyjętych zasadach i zgodnie z obowiązującą umową (regulującą m.in. odpowiedzialność za wszelkie opóźnienia).

Międzynarodowy List Przewozowy CMR pozwala na właściwe i sprawne wykonanie każdego przewozu międzynarodowego. Warto w tym miejscu jak najszybciej porozumieć się kto wystawia list przewozowy i zacząć realizować transport do Grecji.

Prawidłowe wypełnienie CMR to podstawa sukcesu, więc jeśli ktoś nie ma o tym większego pojęcia powinien skorzystać z powyższych wskazówek lub współpracować z bardziej doświadczonymi osobami. W tym zakresie przyda się oczywiście CMR online do wypełnienia, dzięki któremu oszczędzi się sporo czasu oraz nie pominie się żadnej z istotnych rubryk. Dokumentacja transportowa CMR pomoże uniknąć wielu problemów i stresów, a do tego określi wszelkie obowiązki i odpowiedzialność każdej ze stron zawartej umowy (m.in. odpowiedzialność przewoźnika za utratę ładunku lub szkody). Coraz częściej mówi się także o definicji CMR w transporcie krajowym, lecz w tym przypadku najważniejsze będą przepisy prawa krajowego (konkretniej Ustawa prawa przewozowego).